Daniel SVOBODA

Prezentace

›› REALITY | KOMODITY

›› Investování do zlata

›› Investiční byt - financování

Osvědčení

›› Osvědčení o získání profesní kvalifikace

›› Osvědčení o absolvování realitní abecedy

›› Certifikát - Lektor finanční gramotnosti

Zpět